Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти

Резултатът от
нашата работа

Последни проекти

Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеДоговор:BG16RFOP002-3.001-0149

Описание:Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на ...
Доставка и монтаж на дигитална принтираща машина за реактивен печат върху текстилни и еластични платовеДоговор:09.12.2016 г

Описание:Доставка и монтаж на дигитална принтираща ...
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сградиДоговор:15.01.2016

Описание:Национална програма за енергийна ефективност на ...
Договор за СМР-дейностиДоговор:13.07.2015

Описание:Договор за СМР-дейности
ПГ ''Георги Сава Раковски'' -гр.КостенецДоговор:24.09.2014

Описание:ПГ ''Георги Сава Раковски'' -гр.Костенец
Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22Описание:Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22 СОУ ''Васил Левски '' гр.КарловоДоговор:18.07.2014 г.

Описание:СОУ ''Васил Левски '' гр.Карлово
Изграждане на ел.инсталация на производствено хале на '' Янев '' ЕООДДоговор: 01.06.2014 г

Описание:Изграждане на ел.инсталация на производствено ...
СМР по ОП ''Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г по процедура BG161PO003-2.3.02- Енергийна ефективност и зелена икономика'' -''Повишаване на енергийната ефективност на ''Алиана'' ООД гр.ХасковоДоговор:16.08.2013 г

Описание:СМР по ОП ''Развитие на конкурентноспособността ...
ОП ''Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г по процедура BG161PO003-2.3.02- Енергийна ефективност и зелена икономика'' за изграждане на соларна система за загряване на топлоносител за битова гореща вода на ''Янев '' ЕООД гр.ХасковоДоговор: 29.07.2013

Описание:ОП ''Развитие на конкурентноспособността на ...
''Доставка и монтаж на водогреен котел ГНВ 1000 kW и горелка за нуждите на СПС-ОПП-СДВР'' гр.СофияДоговор:60368/14.12.2013 г

Описание:''Доставка и монтаж на водогреен котел ГНВ 1000 kW и ...
ОУ ''Христо Г.Данов'' с. Розино, община Карлово.Договор:26.07.2013 г.

Описание:ОУ ''Христо Г.Данов'' с. Розино, община Карлово.
Доставка на чугунен глидерен котел GNN4 N тринадесет секции, с топлинна мощност 563 kW и демонтажно-монтажни работи по подмяна на чугунен глидерен водогреен котел в съществуващо котелно на Договор:21.10.2013 г

Описание:Доставка на чугунен глидерен котел GNN4 N ...
Доставка и монтаж на котел – нафтово/газово гориво за котелна централа на ПГСС Договор:1471/12.09.2013 г

Описание:Доставка и монтаж на котел – нафтово/газово ...
Еднофамилна жилищна сграда 2 етажа – частно лице - гр. Хасково.Договор:частно лице

Описание:Еднофамилна жилищна сграда 2 етажа – частно лице ...
Еднофамилна жилищна сграда 3-етажа – частно лице - гр. Хасково.Договор:частно лице

Описание:Еднофамилна жилищна сграда 3-етажа – частно лице ...
26.07.2012 г.Договор:26.07.2012 г.

Описание:26.07.2012 г.
Основен ремонт на западно крило на сградата, на физкултурен салон и басейн на СОУ Договор:07.08.2012 г.

Описание:Основен ремонт на западно крило на сградата, на ...
Доставка и монтаж 12 броя кабелни глави CpH за обект: Ремонт полета 6 KV в п/ст ТЕЦ Марица 3 Димитровград.Договор: 53/02.10.2012 г.

Описание:Доставка и монтаж 12 броя кабелни глави CpH за ...
Фотоволтаична централа с мощност 34 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 34 kW
1 / 3Следваща