Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Фотоволтаици

Резултатът от
нашата работа

Назад

Фотоволтаична централа с мощност 2x30 kW и стопанска постройка

Обект: Фотоволтаична централа с мощност 2x30 kW и стопанска постройка
Местонахождение: УПИ:IV-104 и УПИ:V-104, кв.16, с. Kалугерово, община Симеоновград - 2012 г.

Договор и възложител

Възложител:КДМ ИНВЕСТ ООДПодобни проекти

Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22Описание:Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22 Фотоволтаична централа с мощност 34 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 34 kW Фотоволтаична централа с мощност 30 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 30 kW Фотоволтаична централа с мощност 52 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 52 kW