Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Фотоволтаици

Резултатът от
нашата работа

Назад

Фотоволтаична централа с мощност 34 kW

Обект: Фотоволтаична централа с мощност 34 kW
Местонахождение: УПИ V-642, кв. 43 по плана на с. Сусам, община Минерални бани, обл. Хасково - 2012 г.

Договор и възложител

Възложител:ЮНЕРДЖИ ООДСнимки от проекта

Подобни проекти

Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22Описание:Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22 Фотоволтаична централа с мощност 30 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 30 kW Фотоволтаична централа с мощност 52 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 52 kW Фотоволтаична централа с мощност 2x30 kW и 1х20 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 2x30 kW и 1х20 kW