Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Фотоволтаици

Резултатът от
нашата работа

Назад

Фотоволтаична централа с мощност 86.4 kW

Обект: Фотоволтаична централа с мощност 86.4 kW
Местонахождение: ПИ N00542 EKKATE 78094 в землище на с. Царева Поляна, общ. Стамболово - 2010 г.
:

Договор и възложител

Възложител:ДП ЕНЕРДЖИ ООДСнимки от проекта

Подобни проекти

Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22Описание:Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22 Фотоволтаична централа с мощност 34 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 34 kW Фотоволтаична централа с мощност 30 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 30 kW Фотоволтаична централа с мощност 52 kWОписание:Фотоволтаична централа с мощност 52 kW